1

1050

Veen

De zachte ondergrond van Gouda

Om het natte veenlandschap rond Gouda voor landbouw geschikt te maken is goede afwatering noodzakelijk. De gevolgen zijn bizar en houden de waterschappen in het zompige gebied goed bezig…

In de tiende eeuw breken betere tijden aan in heel West-Europa. Aan de voortdurende aanvallen van de Vikingen komt een eind en het klimaat wordt enigszins droger en warmer. De rust keert weer, de bevolking groeit snel en daarmee de behoefte aan broodgraan en dus aan akkerland. Tussen 1000 en 1300 begint de groeiende bevolking in West-Nederland met het ontginnen van de Hollands-Utrechtse laagvlakte. Dit is een initiatief van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Het gaat om een gebied dat wordt begrensd door het IJ in het noorden, de duinen in het westen, de Lek en de Waal in het zuiden en de Oude Rijn in het oosten. Gouda ligt daar middenin.

Lees verder
"Van der Ysele", schetsmatige overzichtskaart van de waterbeheersing in het Groene Hart, 1498
Zogenoemde "schilderijkaart", met de loop van de rivieren rondom Gouda, vermoedelijk gemaakt door Pieter Crabeth, 1520
Situatieschets van "het oude kerkhof", gelegen in Bloemendaal, circa 1615