0
2

1284

Tolhuis

Wachter bij de ingang van de Haven

Het Tolhuis aan de Westhaven is stille getuige van het bloeiende tollenaarschap in Gouda. Ondanks vele bedreigingen blijft het fraaie monument voor de slopershamer gespaard…

Op de strategische plek waar de Gouwe in de Hollandsche IJssel uitmondt staat het  Tolhuis. Hier betalen de schippers de vereiste tol om hun reis te mogen vervolgen. Diverse tollenaars breiden het aanvankelijk eenvoudige gebouw uit en laten het interieur verfraaien. Vanaf de zeventiende eeuw vervult het Tolhuis ook een representatieve functie. Zo is Hugo de Groot er geregeld te gast. Het tollenaarschap blijkt een lucratieve functie. Tollenaars uit de achttiende eeuw behoren tot Gouda’s meest vooraanstaande regenten. Niet lang na de komst van de Fransen eind achttiende eeuw worden de tollen afgeschaft. 

Lees verder
Tolhuis en omgeving op de stadsplattegrond van Braun en Hoogenberg, circa 1580
Vidimus van het stadsrecht van Gouda, 1335
Het tolhuis, met de gevel langs de Veerstal, 1992