9
11

1542

Catharina Gasthuis

Zorg voor zwervers, zieken en bejaarden

Van oorsprong is het Catharina Gasthuis een ziekenboeg voor  armen en bejaarden. Nu biedt het onder de naam museumgoudA onderdak aan oude en hedendaagse kunst…

Het Goudse stadsbestuur trekt zich het lot van arme zieken en gebrekkige bejaarden vanouds aan. Minder bedeelde Gouwenaars, die niet in staat zijn verpleegkosten te betalen, krijgen een gratis plaatsje in het Catharina Gasthuis. De omstandigheden zijn weinig comfortabel, maar er is een bedstede en - zij het minimale - verzorging. De kennis en mogelijkheden van de dokters en chirurgijns zijn zeker naar huidige maatstaven  beperkt. In de tweede helft van de negentiende eeuw verandert dat ten goede. Ook nemen gediplomeerde verpleegsters de plaats in van ongeschoolde dienstboden. Het duurt dan niet lang meer of de eerste ziekenhuizen ‘moderne stijl’, zijn in Gouda een feit.

Lees verder
Het Catharinagasthuis op de stadsplattegrond van Joh. Blaeu, circa 1650
De meest oostelijk gelegen ziekenzaal in het Catharinagasthuis met vrouwelijke patiënten, artsen en verplegend personeel, plus een kolengestookte kachel, 1910
Lithografie van het Catharinagasthuis, door G.J. Verspuij, 1859. Collectie museumgoudA, foto Tom Haartsen