10
12

1552

Sint-Janskerk

Stadskerk volgens een ruimtelijk plan

Met haar lengte van 123 meter is de Sint-Janskerk de langste kerk van Nederland. De laat-gotische kruisbasiliek beschikt met de Goudse Glazen over een wereldberoemd uniek bezit…

De Sint-Janskerk is vanaf haar ontstaan tot de reformatie de enige parochiekerk van de stad. Zij vormt daarmee voor het stadsbestuur een prachtig object om het stedelijke ambitieniveau te tonen. Na ruim twee eeuwen uitbreiden en verbouwen brandt de kerk in 1552 grotendeels uit. Het stadsbestuur geeft opdracht de kerk te herstellen. Ondanks opstand en reformatie herrijst in een halve eeuw tijd een even bijzonder als uniek kerkgebouw in Holland. In de twintigste eeuw ondergaat de  kerk, die wereldwijd bekendheid geniet vanwege  haar gebrandschilderde ramen, grootscheepse restauraties.

Lees verder
Rouwstoet bij de St.-Janskerk. Anonieme pentekening in een resolutieboek, circa 1800