11
13

1572

Adriaan van Swieten

In naam van Oranje, doe open die poort!

Jonkheer Adriaan van Swieten is een opstandeling van het eerste uur. De verovering van Gouda in 1572 ziet hij als een persoonlijke triomf…

Het is 21 juni 1572. Voor de Goudse Kleiwegpoort staat een klein legertje soldaten onder leiding van jonkheer Adriaan van Swieten. Eigenlijk is het niet meer dan een ongeregeld zootje avonturiers dat toegang tot de stad eist. Maar ze zijn wel vastberaden. De mannen zijn op pad gestuurd door niemand minder dan Willem van Oranje. Zij moeten Hollandse steden overhalen de zijde van de prins te kiezen. Na de verovering van Gouda wordt Van Swieten gouverneur en baljuw van de stad. Hij overlijdt in 1584 en wordt begraven in de Sint Janskerk.

Lees verder
Akte waarbij Jhr. Adriaan van Swieten , baljuw en schout van Gouda, voor de duur van zijn leven de schoutambten van Gouda, Bloemendaal en Gouderak aan de stad verpacht, 1579
Adriaan van Swieten op een ets van H. Goltzius, 1579
Situatieschets van het Bloemendaals verlaat door Henrick Vos, met de Kleiwegpoort, 1612