12
14

1580

Turfmarkt

Opslag, handel en transport

Typisch Goudse  industrieën als bierbrouwerijen, steenbakkerijen en plateel- en pijpenbakkerijen stoken lange tijd op turf.  Onder meer straatnamen in de binnenstad herinneren aan de bloeiende turfhandel van weleer…

Al in de dertiende eeuw wordt in Gouda turf verhandeld. Vooral het veen ten westen van de stad levert hoogwaardige turf op. Het blijkt goede brandstof te zijn voor huiselijk gebruik en zeker ook voor de turfstokende Goudse industrieën. Vooral dankzij het productieve ‘slagturven’ is Gouda Hollands grootste turfmarkt en overslaghaven. Het aantal Gouwenaren onder de turfschippers loopt dan ook snel op. Eind zestiende eeuw zijn velen van hen van de turfvaart afhankelijk. Pas in de negentiende eeuw, als de kolenstook de turfstook vervangt, komt een einde aan deze lucratieve tak van industrie.

Lees verder
De Turfmarkt met twee vrachtschepen, 1904
De veender of turfsteker in "Spiegel van het Menselyk Bedryf", door Jan en Caspar Luyken, 1694
De Turfsingel aan weerszijden gezien vanaf de Mallegatsluis noordwaarts, met links stoomzeepziederij "de Hamer", circa 1900