13
15

1590

Coornhert

Vrijdenker van het eerste uur

Coornhert en Gouda hebben elkaar in hun vrijdenken gevonden. Uit respect noemt Gouda een gymnasium, een straat en een jaarlijkse lezing naar deze veelzijdige geleerde…

Op nadrukkelijk verzoek van het stadsbestuur vestigt Dirck Volckertszoon Coornhert zich in Gouda. Hij is vanwege zijn ideeën uit Delft verjaagd. Coornhert is een man naar het hart van de Goudse regenten. Als geen ander verdedigt hij het vrije denken in beeld, woord en geschrift. Hij woont nog maar twee jaar in Gouda, als hij op 29 oktober 1590 overlijdt in het pand aan de Oosthaven 17. Als de gereformeerden het voor het zeggen krijgen in de stad is het even gedaan met de belangstelling voor de overleden vrijdenker. Na verloop van tijd sluit Gouda Coornhert echter voorgoed in haar hart.

Lees verder
Getekend portret van Coornhert, in De rerum usu et abusu = Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have, 1585
Kwitantie van Coornhert voor de tresoriers van Alkmaar wegens ontvangst van Æ’ 6 voor een jaar lijfrente, 20 maart 1585
Grafzerk van Dirk Volkertsz Coornhert, overleden 29 oktober 1590 (op de grafsteen staat foutief 9 oktober!)