14
16

1607

De Goudse Catechismus

Gouds kerkelijk leerboekje

Oorspronkelijk lijkt de Goudse Catechismus een onbetekenend werkje. In feite is het boekje uniek en tekent de bijzondere kerkelijke koers die Gouda na de reformatie vaart…

In 1607 verschijnt in Gouda het kleine schoolboekje ‘Korte onderwijsinghe der kinderen in de christelijcke religie’. In de volksmond heet het boekje al snel de Goudsche Catechismus. Lange tijd is Gouda de enige stad in de Nederlanden met een eigen catechismus. In de geest van Erasmus en Coornhert wil de stad een brede volkskerk en doet er alles aan de Gouwenaars te verenigen onder één dak. Het valt niet mee om predikanten te vinden die afwijken van de Heidelbergse Catechismus. Geheel tegen de zin van de gereformeerde synode slaagt het Goudse stadsbestuur er uiteindelijk in de ideale voorganger te vinden: Herman Herbers, de schrijver van de Goudse Catechismus.

Lees verder
Titelpagina van "Bekentenisse des Gheloofs : van verscheyden articulen der Christelicker leere, welcke voor breeder verclaringhe gestelt zijn van Hermanno Herbers", 1591
Detail van Glas 1 in de St.-Janskerk: "Vrijheid van conscientie", 1596. Foto: Fonds Goudse Glazen
Grafsteen Herman Herberts in de St.-Janskerk, met het opschrift: Leert sterven eer ghij sterft, dan kont gij sterven als ghij sterft""