16
18

1642

Weeshuis

Zorg voor arme wezen

Het weeshuis aan de Spieringstraat dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Na een grondige restauratie neemt in 1973 de Openbare Bibliotheek haar intrek in het monumentale pand…

Lange tijd telt Gouda twee weeshuizen: het Heilige Geestweeshuis aan de Jeruzalemstraat en het Aalmoezeniers(wees)huis aan de Spieringstraat. Het Aalmoezeniers(wees)huis biedt onderdak aan arme wezen, waarvoor in het Heilige Geestweeshuis geen plaats is. Het weeshuis behoort toe aan aalmoezeniers, die onder meer zijn belast  met het weren van de bedelarij en de zorg voor de ‘ware’ armen. Geldgebrek noodzaakt de beide Goudse weeshuizen in 1812 samen te gaan. Onder de naam Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis zetten zij hun activiteiten voort in het uitgebreide complex van de aalmoezeniers aan de Spieringstraat. In 1948 wordt het weeshuis wegens gebrek aan belangstelling opgeheven.

Lees verder
Regenten van het Wees- en Aalmoezeniershuis, geschilderd door Jan A. Duif, 1636. Collectie museumgoudA
De gevelsteen boven de ingang naar de binnenplaats van het weeshuis, 1643
Groepsfoto van weeskinderen op de binnenplaats van het Weeshuis, 1883