17
19

1670

De Waag

Middelpunt van de handel

Aan de Markt, precies in lijn met het stadhuis, staat de Waag. Het  monumentale gebouw speelt ook nu nog een onmisbare rol in marktstad Gouda…

Eeuwenlang is de Waag het centrum van de Goudse handel. Alle goederen die van het omliggende platteland op de Goudse markt komen, worden in de Waag gewogen. Het grote marmeren bas-reliëf aan de voorzijde van het gebouw herinnert nog aan deze functie. Het belangrijkste product dat marktlui hier verhandelen is natuurlijk de beroemde Goudse kaas. Met de komst van verschillende kaasfabrieken in de negentiende eeuw vervalt de traditionele rol van de Waag. Het statige gebouw is echter nog volop in gebruik en staat symbool voor de  regiofunctie die de stad van oudsher vervult..

Lees verder
Gravure van de voorgevel van de Waag uit: "Description da la maison du poids de la ville de Gouda, ordonnée par Pierre Post", 1715
Het proces van het kaasmaken in: "Natuurlyke historie van Holland", door J. le Francq van Berkhey, 1769 - 1811