18
20

1702

Ignatius Walvis

Stadsgeschiedschrijver breekt met Rome

Dankzij Walvis heeft Gouda in 1714 zijn eerste eigen stadsgeschiedenis. De gereformeerde kerkenraad noemt het een ‘vuil paaps boek’, voor historici is het nog steeds een belangrijke bron…

Volgens pastoor Ignatius Walvis is de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden altijd blijven bestaan. Ze mag dan zijn beroofd van alle rechten en gebouwen, de pastoors blijven de gelovigen altijd zielzorg verlenen. De paus denkt hier anders over en besluit de katholieke kerk in Gouda en omstreken rechtstreeks vanuit Rome te besturen. Het vuurtje wordt nog verder opgestookt door veel pastoors van jansenisme te beschuldigen. Uiteindelijk breekt Walvis met Rome. Dit leidt tot de oprichting van een eigen kerkgenootschap, de Oud-Katholieke kerk. Walvis wil nog wel zijn gelijk halen in het kerkelijk conflict en verzamelt historische informatie. Net vóór zijn dood verschijnt zijn ‘Beschryving der Stad Gouda’.

Lees verder
Portret van Ignatius Walvis, pastoor te Gouda, 1690, uit het  manuscript  "Goudsche en andere daartoe dienende katolijke kerkzaeken" , 1709, deel I
Titelpagina van "Beschryving der stad Gouda", 1714
Kazuifel gemaakt in opdracht van pastoor Petrus Purmerent, circa 1640.  Collectie museumgoudA, foto Tom Haartsen