1
3

1308

Donkere Sluis

Gouda's oudste sluis

De Donkere Sluis is enig in zijn soort in Nederland. Bovendien behoort de monumentale sluis eeuwenlang tot het langste schutsluizencomplex wereldwijd…

Oorspronkelijk is de Donkere Sluis een keersluis. Hierdoor varen sinds de dertiende eeuw schepen vanuit de IJssel naar de Gouwe en omgekeerd. De naam Donkere Sluis wordt in de zeventiende eeuw voor het eerst gebruikt, waarschijnlijk vanwege de overkluizing die dan naast de sluisdeur over de Haven ligt. Vóór die tijd spreekt men van de Grote- of Binnensluis. Sinds 1615 ligt de sluisdeur middenin een bijna achthonderd meter lang schutsluizencomplex en speelt een belangrijke rol in de doorvaart door Holland. De Donkere Sluis is beroemd vanwege het kruisdeurmechanisme, waardoor het water uit de grachten met kracht gespoeld kan worden: het zogenaamde ‘schuren der grachten’.

Lees verder
Een schip afgemeerd in de Gouwe, 1910
De Donkere Sluis en gedeeltes van de Haven en Gouwe op de stadsplattegrond van Braun en Hoogenberg, circa 1580
Ingang van een gewelf bloot gekomen bij het herstel der muren aan de Gouwe, opgenomen ter hoogte van de Donkere Sluis, 1955