19
21

1713

Goudse pijpen

Waarin een kleine stad groot is

Pijpenkopjes zijn waardevolle schatten die herinneren aan de bloeiende pijpenindustrie van weleer. In de Goudse binnenstadstuinen worden ze nog wel eens gevonden…  

In de zeventiende en achttiende eeuw is Gouda wereldwijd bekend als de belangrijkste producent van tabakspijpen. De karakteristieke Goudse witte kleipijp wordt door heel Europa en ver daarbuiten verkocht. De pijpenindustrie legt Gouda geen windeieren. Rond 1750 is een groot deel van de Goudse bevolking werkzaam in de pijpenmakerij. Vooral vrouwen en kinderen spelen een belangrijke rol in het productieproces. Als in de tweede helft van de achttiende eeuw de concurrentie toeneemt en de buitenlandse afzet terugloopt, zakt de markt voor de Goudse kleipijp in. Met de komst van de houten pijp en later ook snuiftabak, de sigaar en de sigaret wordt de kleipijp geschiedenis.  

Lees verder
Een man rookt uit een lange pijp van de N.V. Goedewaagen. Op de achtergrond het modellenbord met pijpen, circa 1950
Uithangbord of wandbord met Goudse pijpmakersmerken, eerste helft achttiende eeuw. Collectie museumgoudA, foto Tom Haartsen
Afbeelding uit een fotoboek over het maken van pijpen bij Goedewaagen, 1955