20
22

1748

Regenten op het kussen

Machthebbers van klasse

Prachtige panden aan de Haven en originele kussens in de burgemeesterskamer van het stadhuis houden de herinnering aan de Goudse regenten levend…

In de tijd van de Republiek is Gouda vrijwel autonoom. De stad wordt bestuurd door regenten die stevig op het kussen zitten en grote invloed hebben op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Ondanks het feit dat zij de macht stevig in handen hebben, zorgen de invloedrijke regentenfamilies ook voor onrust en onvrede in de stad. Zeker als de Republiek na 1740 in woelig vaarwater komt. Toch houdt de regentenheerschappij nog geruime tijd stand. Met de Franse inval in 1795 en de nieuwe ideeën over scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, vallen de regenten van hun kussens.

Lees verder
Regentenkussen, circa 1700. National Gallery of Art, New York
Gezicht op Gouda, 1674. Kopergravure van Gaspar Bouttats, naar een tekening van Johannes Peeters