21
23

1787

De Lange van Wijngaerden

Vurig democratisch patriot

Hij is het meest bekend als commandant van het Goudse Vrijkorps. De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Bonrepas aan de Vlist bezorgt hem een plaats in de Nederlandse geschiedenisboeken…

Stadsbestuurder Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden (1752-1820) laat zich binnen de vroedschap  nadrukkelijk gelden als een vooraanstaand leider van de patriottische beweging. Als de aanhangers van Oranje in september 1787 met de patriotten afrekenen, vlucht De Lange naar Brussel en wordt uit de vroedschap gezet. Niet lang daarna keert hij terug en krijgt weer een plaats in het bestuur van de Republiek, waar hij tot de inlijving bij Frankrijk actief blijft. Minder bekend is De Lange als stadsgeschiedschrijver. Toch is hij een van de weinige historici die zelf onderdeel van de geschiedschrijving wordt. De Lange van Wijngaerden is begraven in het familiegraf in de Coolkapel van de Sint Janskerk. 

Lees verder
Portret van mr. C.J. de Lange van Wijngaerden, 1790. Pentekening van Leonard Venroy
De aanhouding van prinses Wilhelmina te Goejanverwellesluis op 28 juni 1787. Gravure door Gottfried Arnold Lehmann. Atlas Van Stolk, Rotterdam
Goejanverwellesluis juni 1787, getekend door De Lange van Wijngaerden