22
24

1794

Anna van Hensbeek

Een eigenzinnige vroedvrouw

Bij de ingang van de Chirurgijnskamer in museumgoudA hangt het bordje ‘Vroedvrouw voor Buyte’. Het staat symbool voor Anna van Hensbeek’s verzet tegen de eisen van het Goudse stadsbestuur…

Vroedvrouw Anna van Hensbeek (1750-1808) komt tweemaal in botsing met de autoriteiten. Begin 1796 neemt zij de voorgeschreven vaderschapseed niet af bij een vrouw met drie minnaars. Als zij de haar opgelegde boete weigert te betalen, wordt ze geschorst wegens wangedrag. In maart 1798 mag zij haar werk hervatten, maar vijf maanden later gaat zij weer de fout in en scheldt ook nog de gildeknaap uit die de boete komt innen. Hierop wordt haar vergunning ingetrokken. Ze levert haar bordje in: een uniek object met een bijzonder verhaal.

Lees verder
Afbeelding uit: "Volledige verzameling van afbeeldingen uit den geheelen omvang der theoretische en practische verloskunde, met eene uitvoerige beschrijvende verklaring derzelve", door J.P. Maygrier, 1838
Uithangbordje uit de 18e eeuw van de vroedvrouw Anna van Hensbeek. Collectie museumgoudA, foto Tom Haartsen
Inschrijving in de Notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, waarbij Anna van Hensbeek weer wordt toegelaten als vroedvrouw, 1797