23
25

1832

W.F. Büchner

Hygiënist van het eerste uur

In zijn strijd tegen besmettelijke ziekten stelt stadsarts Willem Frederik Büchner alles in het werk om de leefomstandigheden van de Goudse bevolking te verbeteren…

Veel Gouwenaars leiden in de eerste helft van de negentiende eeuw een armoedig bestaan. Zij wonen in lage bedompte huizen en hebben weinig te eten. Het drinkwater komt rechtsreeks uit vervuilde grachten, die dienst doen als open riolen. Vuilnishopen langs de straten verspreiden een verpestende stank. Besmettelijke ziekten als pokken en cholera hebben vrij spel. De gemiddelde leeftijd van de Gouwenaars is opvallend laag. Büchner (1780-1855) trekt zich het lot van zijn stadgenoten aan. Zijn belangrijkste wapen in de strijd tegen cholera is verbetering van de hygiëne: helder drinkwater, schone straten en een deugdelijke riolering. In niet mis te verstane bewoordingen brengt Büchner zijn ideeën onder de aandacht van het stadsbestuur. Toch duurt het nog jaren voordat de gemeente zijn adviezen opvolgt.

Lees verder
Litho van Willem Frederik Büchner door H.J. Backer, circa 1830
Plaat met door cholera aangetaste darmen uit: "Anatomie pathologique du corps humain, ou Descriptions, avec figures lithographiées et colorisées", par J. Cruveilhier 1829-1842
De kazerne van het garnizoen aan de Varkenmarkt, circa 1904. In 1832 was hier het cholerahospitaal gevestigd