2
4

1361

Kasteel

Stadsverdediging en bedreiging

Hoe het kasteel van de stadsheer van Gouda eruit ziet laat zich raden aan de hand van oude prenten. De keldergewelven onder de Punt zijn nog steeds te bezichtigen…

Graaf Jan van Blois koopt in 1361 een stuk grond aan de oever van de IJssel en bouwt  daarop in drie fasen zijn kasteel. Vrijwel zeker treft een grote stadsbrand in 1438 ook het kasteel. Uiteindelijk wordt het regelmatig verbouwde kasteel grotendeels gesloopt en vervangen door een bolwerk dat naar zijn vorm de naam Punt krijgt. Twee torens en een stuk van de voorgevel van het kasteel doen nog een tijdlang dienst als opslag en verdediging van de stad. Eind zestiende eeuw verrijst op het bolwerk een windmolen. Later komt op de funderingen van het kasteel een getijdemolen te staan, de Grote Volmolen. De laatste nog staande toren van het kasteel wordt begin negentiende eeuw gesloopt.

Lees verder
Plattegrond van het zuidoostelijk deel van de stad, gelegen tussen Haven en Fluwelensingel, IJssel en Hoefsteeg, na ca. 1577. Mèt vermelding van het voormalige kasteel en het latere bolwerk.
"Het Slot (kasteel) ter Gouda uyt de stad aan te zien", pentekening van een onbekende tekenaar, circa 1700
Kasteel van Gouda, geschilderd door Christoffel Pierson (1631-1714). Collectie museumgoudA, foto Tom Haartsen