31
33

1930

Korte Akkeren

Gouda’s eerste arbeiderswijk

Niet alleen is deze wijk architectonisch bijzonder interessant, anno 2008 wonen er maar liefst 33 nationaliteiten…

Korte Akkeren - door de bewoners uitgesproken als Kortàkkeren - is een karakteristieke arbeiderswijk ten zuidwesten van de binnenstad. De wijk wordt begrensd door de Nieuwe Gouwe, Turfsingelgracht, Hollandsche IJssel en het Gouwekanaal. Dit bijzondere stukje Gouda dankt zijn naam aan de korte percelen tuinland langs de Turfsingelgracht, ontstaan in het laatste kwart van de veertiende eeuw. Naast twee industrieterreinen telt Korte Akkeren drie woonbuurten: Korte Akkeren Oud, Korte Akkeren Nieuw en het Weidebloemkwartier. De economische crisis, die in 1929 in alle hevigheid losbarst, is tot aan de Tweede Wereldoorlog in Korte Akkeren duidelijk voelbaar. Sinds 1968 stopt de gemeente veel energie in de renovatie van de wijk.

Lees verder
Voor- en zijaanzicht van de H. Sacramentskerk met pastorie in de Tollensstraat, circa 1930
Detail van de bouwvergunning van de hoek van de Nicolaas Beetsstraat met de Constantijn Huygensstraat, 1932
Woningen voor bejaarden aan de Snoystraat na de oplevering van het complex, 1924