32
34

1936

Julianasluis

Vlot schutten

Rond 1929 duurt het soms wel dertig uur voordat een schip Gouda is gepasseerd. Een nieuwe sluis in een nieuw scheepvaartkanaal moet uitkomst bieden…

De oude doorvaartroute van de Hollandsche IJssel naar het IJ is tegenwoordig de ruimste waterweg door Holland. Van oudsher kent deze doorvaart de nodige problemen, zoals ondiepte, ijsgang, droogte en dijkdoorbraken. Het grootste knelpunt is wel de lange wachttijd voor Gouda´s sluizen. Na 1850 groeit de binnenvaart dusdanig, dat de toestand in Gouda onhoudbaar wordt. Na veel vertraging besluiten provincie en rijksoverheid tot de aanleg van een nieuwe grote scheepvaartsluis in een kanaal tussen de IJssel en de Gouwe, ten westen van Gouda. In 1936 is deze 'Julianasluis' klaar en gaat de scheepvaart buiten de stad om. Gouda verliest dan met de scheepvaart een aanzienlijk deel van de gemeentelijke inkomsten.

Lees verder
Schuttende en wachtende schepen in de IJssel (aan de zuidkant) voor de Julianasluis, circa 1940
Zwembad de Sluis bij de Julianasluis in het Gouwe kanaal, 1967
Vier verschillende opnamen van de nieuwe sluiswerken in de Gouwe (Julianasluis en dieselgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk), 1935