34
36

1964

Gat van Bloemendaal

Verwikkelingen rond een nieuwbouwwijk

De aanleg van de wijk Bloemendaal op het ‘dikke water’ ten noorden van de binnenstad heeft de nodige voeten in aarde en brengt Gouda op de rand van faillissement…

Op 11 februari 1964 vindt tussen Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk een grenscorrectie plaats. De polder Bloemendaal wordt aan Gouda toegevoegd. Daarmee krijgt de stad ruimte voor de door rijk en provincie opgelegde taak om woningen te bouwen. Regiogemeenten bedreigen met hun uitbreidingsdrang de openheid van het Groene Hart. Met de mogelijkheid om woningen te bouwen in de polder Bloemendaal voorziet Gouda in een regionale behoefte. De nieuwe wijk, die Bloemendaal gaat heten, zal zesduizend woningen, een groot stedelijk bedrijventerrein en een brede zone met bovenwijkse voorzieningen bevatten. De wijk wordt gerealiseerd tussen 1966 en 1990 en dat gaat niet van een leien dakje op het slappe veen. Gouda valt bijna in het 'Gat van Bloemendaal'.

Lees verder
Een nieuwbouwwijk in Bloemendaal, 1970
Protocol van het ambacht Bloemendaal, 1663 - 1670
Opname van een locatie met opgespoten zand, in de polder Bloemendaal, met name langs de Bloemendaalseweg, 1970