35
37

1974

De Kritiese Siroopwafel

Goudse burgers roeren zich

Meer kinderspeelplaatsen, meer groen, een buurtcentrum, meer woningen, parkeerplaatsen voor bewoners, geen doorgaand verkeer, meer aandacht voor de leefbaarheid in de binnenstad!

In de jaren zestig worden in Gouda nieuwbouwprojecten gerealiseerd die protesten uit verschillende bewonersgroepen oproepen. De protesten van jongeren zijn voornamelijk gericht tegen sloop van goedkope woningen. Ouderen zien demping van grachten en sloop van gebouwen als de Kleiwegkerk en het Van Iterson Ziekenhuis als een aantasting van ‘hun’ (binnen)stad. Begin jaren zeventig nemen de protesten toe. Het besef dat de binnenstad waardevol is groeit. De Vereniging Behoud Stadsschoon en de Oudheidkundige Kring roeren zich. Daarnaast laat de actiegroep 'De Kritiese Siroopwafel' zich nadrukkelijk horen.  

Lees verder
Logo van de Kritiese siroopwafel, 1975
Aktie "Laat de binnenstad leven", mei - september 1976. Foto: Martin Droog
Aktie "Waardebonnen" tegen parkeeroverlast, 1975