3
5

1400

Het Ossenhooft

Groei en bloei dankzij Gouds kuitbier

Er is een tijd dat Gouda jaarlijks zo’n 15 miljoen liter bier produceert. Nu nog zijn overblijfselen van Gouda’s roemruchte bierhistorie te bewonderen…

In de middeleeuwen staat Gouda bekend als de belangrijkste bierstad van Holland. Op het hoogtepunt van de bierbrouwerij, rond 1470, telt de stad ongeveer tweehonderd brouwers. Bierbrouwerij Het Ossenhooft aan de Westhaven is daar een van. De brouwnijverheid is in de veertiende en vijftiende eeuw de voornaamste motor van de Goudse economie. Het overgrote deel van de jaarlijkse bierproductie wordt per schip naar de dichtbevolkte Zuidelijke Nederlanden geëxporteerd. Vanaf het begin van de zestiende eeuw zakt de bierproductie langzaam in. Het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) geeft de kwakkelende bierbrouwerij de genadeklap. Alleen de rijke grachtenpanden langs de Haven doen nog denken aan de gloriedagen van het Goudse bier.   

Lees verder
Broeder Jorg, bierbrouwer te Neurenberg, 1437
Versiering boven de deur van Westhaven no. 63, met het opschrift: Huise het Ossenhooft. Foto: Martin Droog
Oorkonde waarbij aartshertog Filips de Schone een onderzoek gelast naar de belasting op Gouds bier in Vlaanderen, 1501