5
7

1455

Agnietenklooster

Leven in dienst van God

De nonnen van het Agnietenklooster voorzien binnen de kloostermuren in hun eigen levensonderhoud. Daardoor vormen ze ook een bedreiging voor de plaatselijke economie…

Aan het einde van de veertiende eeuw ontstaat binnen de Rooms-katholieke Kerk de religieuze beweging Moderne Devotie ofwel eigentijdse vroomheid. In veel steden, waaronder Gouda, ontstaan gemeenschappelijke huizen waarvan de bewoners na verloop van tijd een kloosterregel aannemen. Gouda telt binnen haar stadsgrenzen rond 1500 tien kloosters: zes vrouwenkloosters, drie mannenkloosters en één dubbelklooster. Deze worden, bevolkt door zo’n 500 kloosterlingen. Het merendeel van de kloosters ligt aan de rand van de stad. Zo ook het Agnietenklooster, een omvangrijk complex aan de Zeugstraat.

Lees verder
Bijkaartje (ook wel kloosterkaartje genoemd), behorend bij de stadsplattegrond die Jacob van Deventer in 1562 van Gouda maakte
De Agnietenkapel op de Nieuwe Markt in zij- en achteraanzicht,  1940
Titelpagina van "Dit is die beduydenisse der Missen", door Gheerit vander Goude, circa 1525