7
9

1488

Erasmus

Groot Europees geleerde uit Goudse klei

Hij is beroemd om zijn boekje “Lof der Zotheid” waarin hij de draak steekt met kerkelijke en politieke machthebbers. Dat hij van oorsprong Gouds medeburger is wil hij zelf niet weten…

Erasmus is het onwettige kind van een priester en een pastoorshuishoudster. Hij blijkt al vroeg uitstekend te kunnen leren en het is zijn grote wens om verder te studeren. Uit nood en onder druk van zijn familie kiest hij echter voor het kloosterleven en doet zijn intrede in het klooster Stein bij Haastrecht. Als Erasmus kans ziet het kloosterleven vaarwel te zeggen, begint hij een loopbaan die hem op veel plaatsen in Europa brengt. Zijn openlijke kritiek op kerkelijke misstanden gaat ver, toch blijft hij de kerk trouw. Erasmus sterft in 1536 in de wetenschap dat zijn eenheidsideaal door de vele kerkscheuringen een illusie is. 

Lees verder
Plattegrond van het klooster Stein, gereconstrueerd door J.H. Carlier, 1930
Desiderius Erasmus geschilderd door Hans Holbein, 1523. National Gallerly, London
Brief van Desiderius Erasmus aan Herman Lethmaet, 21 februari 1523