Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de collecties van het Streekarchief Midden-Holland, tenzij anders vermeld in het bijschrift bij de afbeelding.

Geraadpleegde literatuur Goudse Canon


Algemeen
- Abels, P.H.A.M., K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, en J.H. Kompagnie (eds.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002).
- Denslagen, Wim (ed.), Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (Zwolle/Zeist 2001).
- Goudriaan, Koen, Martha Hulshof, Piet Lourens, en Jan Lucassen, De Gilden in Gouda (Gouda/Zwolle 1996).
- Habermehl, N.D.B., P.H.A.M. Abels, H.A. van Dolder-de Wit, en L.B. Korstanje (eds.), In de stad van die Goude (Delft 1992).
- Klein, J.W.E., en N.D.B. Habermehl, Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. Portretten van Goudse historici (Delft 1999).
- Scheygrond, A., J.E.J. Geselschap, en L.B. Korstanje, Gouda zeven eeuwen stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda (Gouda 1972).
- Schouten, Jan, Wie waren zij? Een reeks van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten (Alphen aan den Rijn 1980).

Venster 1. Veen

- Akkerman, Chris e.a., Het geheim van Bloemendaal (Gouda 1997).
- Berg, B. van den, H.J. Sprokholt, en K. Goudriaan, ‘Kavels en hofsteden’, in: Duizend jaar Gouda, 15-36.
- Bosch, J.H., en H. Kok, Blad Gorinchem West (38 W) [Geologische Kaart van Nederland 1:50.000], (Rijks Geologische Dienst, Haarlem 1994).
- Dasselaar, Marcel van, en Henkjan Sprokholt, ‘Geologie en vroegste geschiedenis van Gouda tot circa 1400’, in: Henkjan Sprokholt e.a. (eds.), Het kasteel van Gouda, 7-29.
- Giebels, Ludy (ed.), Waterbeweging rond Gouda van ca. 1100 tot heden. Geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe (Leiden 1988).
- Hesselink-Duursma, C.W., ‘Het verdwenen landschap buiten de singels’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 53-64.
- Kok, R.S., Wonen op het veen. Archeologisch en ecologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse boerderij in de Oostpolder te Gouda (Gouda 1999).
- Linden, H. van der, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen 1956).
- Linden, H. van der, ‘Het platteland in het Noordwesten met nadruk op de occupatie circa 1000-1300’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 2 (Bussum 1982) 48-82.
- Ven, G.P. van de, Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 1993).
- Visser, J.C., ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda in de middeleeuwen’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 48-52.

Venster 2. Tolhuis

- Habermehl, N.D.B., Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving (Gouda 1990).

Venster 3. Donkere Sluis

- Arends, G. Jan, Schutten, schuren en overbruggen. Cultuurhistorische analyse van de oude scheepvaartroute door Gouda en het Goudse waterverversingssysteem (Delft 2007).
- CD-rom Het Groene Hart in kaart, Gouda 1585, door G. Braun en F. Hogenberg.
- Smit, J.G., ‘De strijd om de binnenvaart door Midden-Holland in de vijftiende en de zestiende eeuw’, Tidinge 12 (1994) 14-24, 29-39.

Venster 4. Kasteel

- Buiskool, K.M., ‘Het kasteel van Gouda’, in: In de stad van die Goude, 26-44.
- Sprokholt, Henkjan e.a. (eds.), Het kasteel van Gouda (Delft 1993).
- Sprokholt, Henkjan, ‘Het kasteel’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 36-47.
- Sprokholt, Henkjan, ‘De motte’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 28-35.

Venster 5. Het Ossenhooft

- Hulshof, Martha., ‘De Gilden’, in: De Gilden in Gouda, 87-148, aldaar 87-89.
- Ibelings, B.J., en J.G. Smit, ‘Schuiten, puiken en Gouds kuit’, in: Duizend jaar Gouda, 94-134, aldaar 94-100.
- Pinkse, V.C.C.J., ‘Het Goudse kuitbier. Gouda’s welvaren in de late middeleeuwen 1400-1568’, in: Gouda zeven eeuwen stad, 91-128.
- Wit, Bregje de, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-1913 (Gouda 2004).

Venster 6. Stadhuis

- ‘Als een schip op zee’. De restauratie van 1995-1996 en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van het stadhuis te Gouda (Gouda 1997).
- Denslagen, Wim, ‘Bijzondere gebouwen’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 212-232, aldaar 212-225.
- Ibelings, Bart, 'De markt en de publieke gebouwen in het middeleeuwse Gouda', Tidinge 14 (1996) 48-59.

- Het stadhuis van Gouda (Gouda 1952).

Venster 7. Agnietenklooster

- Bik, J.G.W.F. ‘De geschiedenis van het Agnietenconvent’, in: Die Goude 1932-1982 (Gouda 1982) 35-59.
- Denslagen, Wim, ‘Nieuwe instellingen in de voormalige kloosters’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 330-341.
- Goudriaan, Koen, ‘De verdwenen kloosters’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 171-211.
- Heel, Dalmatius van, Het Sint-Agnietenklooster (Gouda 1950).
- Taal, J., De Goudse kloosters in de middeleeuwen (Gouda1960).

Venster 8. Gerard Leeu

- Eck, A. van, E.M. Mijnlieff, J.W.E. Klein, K. Goudriaan, en B. van den Berg, ‘Meer dan glazen alleen’, in: Duizend jaar Gouda, 215-272.
- Goudriaan, Koen e.a. (eds.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 (Delft 1993).
- Klein, Jan Willem, ‘The Leeu(w) van Gouda: new facts, new possibilities’, Quaerendo 33 (2003), nr. 1-2 (special issue in honour of prof. J.P. Gumbert) 175-190.

Venster 9. Erasmus

- Abels, Paul H.A.M. (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006).
- Schouten, Jan, ‘Desiderius Erasmus (1469-1536). Rotterdammer of Gouwenaar’, in: Wie waren zij? 23-36.

Venster 10. Jeruzalemkapel

- Glaudemans, Ronald e.a., De Jeruzalemkapel in Gouda (Gouda 1998).
- Goudriaan, Koen, ‘Kapellen, gasthuizen en andere instellingen van liefdadigheid’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 139-170.

Venster 11. Catharina Gasthuis

- Bik, J.G.W.F., Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] (Assen 1955).
- Habermehl, Nico, ‘Van ziekenboeg tot kunstgebouw. De geschiedenis van het Catharina Gasthuis te Gouda’, Tidinge 20 (2002) 33-47.
- Kompagnie, J.H., ‘Verheffing van de mens’, in: Duizend jaar Gouda, 619-650.

Venster 12. Sint-Janskerk

- Berg, Bianca van den, De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan ( Hilversum 2008).
- Dolder-de Wit, Henny van, De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumenten in een oude stadskerk (Gouda 1994).
- Eck, A. van, Chr. E. Coebergh-Surie, en A.C. Gasten, Corpus Vitrearum Netherlands. The stained-glass windows in the Sint-Janskerk at Gouda. The works of Dirck and Wouter Crabeth II (Amsterdam 2002).
- Goudriaan, Koen, ‘Gilden en broederschappen in de Middeleeuwen, in: De Gilden in Gouda, 21-63.
- Harten-Boers, H. van, en Zs. van Ruyven-Zeman, Corpus Vitrearum Netherlands. The stained-glass windows in the Sint Janskerk at Gouda. The glazing of the clerestory of the choir and of the former monastic church of the Regulars I (Amsterdam 1997).
- Ruyven-Zeman, Zs. van, Corpus Vitrearum Netherlands. The stained-glass windows in the Sint-Janskerk at Gouda, 1556-1604 III (Amsterdam 2000).

Venster 13. Adriaan van Swieten

- Abels, P.H.A.M., ‘Voor de vrijheid en tegen Oranje’, in: Duizend jaar Gouda, 308-342.

Venster 14. Turfmarkt

- Brink, Adri van den, ‘Gespaard landschap. De Stolwijkersluis en de Geoctrooieerde Vervening van de Krimpenerwaard’, Tidinge 21 (2003) 37-48.
- Diepeveen, W.J., De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (Leiden 1950).
- Ham, W. van der, ‘Schielands Gouden Eeuw’, in: W. van der Ham (ed.), Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda (Utrecht 2004).
- Ibelings, B.J., en J.G. Smit, ‘Schuiten, puiken en Goudse kuit’ in: Duizend jaar Gouda, 94-134.
- Neve, R.G. de, ‘De nijverheid domineert’, in: Duizend jaar Gouda, 343-365.
- Riet, A.J.J. van ‘t, ‘Meeten, boren en besien’. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Hilversum 2005).

Venster 15. Coornhert

- Bonger, H., Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert (Amsterdam 1978).
- Dolder-de Wit, H.A. van, P.H.A.M. Abels, M. Hulshof, en L.M. van der Hoeven, ‘Arm van goed en rijk van geest’ in: Duizend jaar Gouda, 366-416, aldaar 406-407.

Venster 16. De Goudsche Catechismus

- Abels, Paul. H.A.M., Vensters des hemels en vensters op de wereld. De ‘protestantse glazen’ als politiek manifest (Gouda 1999).
- Abels, P.H.A.M, ‘Van ketternest tot bolwerk van rechtzinnigheid’, in: Duizend jaar Gouda, 417-454.

Venster 17. Hofje van Letmaet

- Berg, B. van den, en H.J. Sprokholt, ‘Begrensd door muren en wallen’, in: Duizend jaar Gouda, 275-295.
- Denslagen, Wim, ‘Bijzondere gebouwen en hofjes’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 342-357.
- Geselschap, J.E.J., ‘Hofjes van barmhartigheid’, in: Gouda zeven eeuwen stad, 219-239.
- Mark-Hoevers, Suzan van der, Het Huis van Willem Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn Bewoners en Regenten. Gouda 1555 tot 1980 (Gouda 1992).

Venster 18. Weeshuis

- Denslagen, Wim, ‘Nieuwe instellingen in de voormalige kloosters’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 330-341.
- Dolder-de Wit, H.A. van, P.H.A.M. Abels, M. Hulshof, en L.M. van der Hoeven, ‘Arm van goed en rijk van geest’, in: Duizend jaar Gouda, 366-416.
- Geselschap, J.E.J., ‘Het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda 1495-1948’, in: Gouda zeven eeuwen stad, 241-286.
- Visser, Marijke e.a., Een kolossaal groot gezin. Goudse wezen over hun jeugd (Gouda 1989).

Venster 19. De Waag

- Berg, Bianca van den, Gouda en haar markten. Handel en wandel in Gouda (Gouda 1993).
- Denslagen, Wim, ‘Bijzondere gebouwen en hofjes’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 342-357, aldaar 347-348.
- Smink, J., ‘De bouw van de Goudse Waag’, Tidinge 16 (1998) 65-74.
- Wijnen, A. van, Veertig jaar De Producent, 1915-1955 (Gouda 1955).

Venster 20. Ignatius Walvis

- Abels, P.H.A.M., ‘Ignatius Walvis (1653-1714)’, in: Gouda in druk, 12-19.
- Abels, P.H.A.M., ‘Van ketternest tot bolwerk van rechtzinnigheid’, in: Duizend jaar Gouda, 417-454.
- Hallebeek, J.J., ‘Ignatius Walvis (1653-1714). Troebelen tijdens zijn pastoraat te Gouda’, Trajecta 8 (1999) 143-166.
- Walvis, Ignatius, bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels, Goudsche onkatolijke kerkzaken (Delft 1999) 7-36.

Venster 21. Goudse pijpen

- Hulshof, Martha, ‘De Gilden’, in: De Gilden in Gouda, 87-148, aldaar 134-136.
- Neve, R.G. de, ‘De nijverheid domineert’, in: Duizend jaar Gouda, 343-365, aldaar 343-348.
- Wit, Bregje de, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-1913 (Gouda 2004).

Venster 22. Regenten op het kussen

- Abels, P.H.A.M., ‘Voor de vrijheid en tegen Oranje’ in: Duizend jaar Gouda, 308-342.
- Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780 (Amsterdam 1985).
- Ouvry, J., Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun bestuurders (Zwolle 1987).
- Schoute, C.R., ‘Het kussen van mr. Arent Vossenburgh. Hoogheemraad van de Krimpenerwaard voor Gouda, 1674-1685’, Tidinge 8 (1990) 33-39.
- Sijrier, K., ‘Van Jan de Witt en Jan Salie. De veranderende economische positie van het Gouds patriciaat in de zeventiende eeuw’, in: In de stad van die Goude, 263-291.

Venster 23. De Lange van Wijngaerden

- Dolder-de Wit, Henny van, ‘Stadshistoricus De Lange van Wijngaerden en “zijn” St.-Janskerk’, Tidinge 13 (1995) 29-35.
- Goudriaan, Koen, ‘De hoge geboorte van een vurige patriot. C.J. de Lange van Wijngaerden, held van Goejanverwellesluis en nazaat van de heren Van der Goude’, Holland 35 (2003) 172-200.
- Habermehl, N.D.B., ‘C.J. de Lange van Wijngaerden (1752-1820)’, in: Gouda in druk, 20-25.
- Rijksen, A.A.J., ‘Mr. C.J. de Lange van Wijngaerden. Patriot en geschiedspeurder’, in: Zuid-Hollandse studiën II (1952) 77-102.
- Rijksen, A.A.J., ‘Nog eens mr. C.J. de Lange van Wijngaarden (1752-1820)’, in: Zuid-Hollandse studiën 4 (1954) 165-170.
- Schouten, Jan, ‘Mr. Cornelis Johan de Lange, vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek (1752-1820). Vurig patriot en geschiedschrijver’, in: Wie waren zij? 135-143.

Venster 24. Anna van Hensbeek

- Bik, J.G.W.F., Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Assen 1955).
- Borg, H.A. van der, Vroedvrouwen: beeld en beroep. Ontwikkelingen in het vroedvrouwschap in Leiden, Arnhem, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden, 1650-1865 (Wageningen 1992).
- Slee, P.H.Th.J. (ed.), 100 jaar Afdeling Gouda en Omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Gouda 1988).

Venster 25. W. F. Büchner

- Denslagen, Wim, ‘De modernisering van Gouda’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 382-386.
- Habermehl, N.D.B., ‘Willem Frederik Büchner (1780-1855). Strijder tegen ziekten, armoede en onrecht’, in: W.F. Büchner, bezorgd en ingeleid door N.D.B. Habermehl, Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda (Delft 2007) 7-42.
- Schouten, Jan, De honderdjarige Goudse Waterleiding Maatschappij NV 1883-1983 (Gouda 1983).

Venster 26. Rederij de IJsel

- Spek, C. van der (ed.), Schipperen. Zeven eeuwen tussen IJssel en Gouwe (Gouda 2008).
- Sprokholt, Henkjan, Gouda in volle vaart. Verkeer en vervoer door de eeuwen heen (Gouda 1995).
- Wit, Bregje de, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-1913 (Gouda 2004).

Venster 27. De Werkinrichting

- Dolder-de Wit, H.A. van, ‘Kerkelijke armenzorg in Gouda in de negentiende eeuw. Het werk van de diaconie in de praktijk van alledag’, in: P.H.A.M. Abels e.a. (eds.), In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis (Delft 1989) 145-159.
- Kompagnie, Jan H., ‘”De wonderen, hier geschied”. Het Leger des Heils in Gouda’, Tidinge 14 (1996) 77-81.
- Mark-Hoevers, Suzan van der, Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda (Gouda 1986).

Venster 28. Van Meerten-Schilperoort

Dolder-de Wit, Henny van, en Henkjan Sprokholt, Van pechvogel tot bolleboos. Goudse onderwijsinstellingen door de eeuwen heen (Gouda 1997).
Hogeweg-de Haart, H.P., Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (Amsterdam 1956).
Kompagnie, J.H., ‘Verheffing van de mens’, in: Duizend jaar Gouda, 619-650.
Ouvry, J., Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun onderwijs (Zwolle 1987).

Venster 29. De Kaarsenfabriek

Croda. Verhalen van de Ka. Hoe mensen van de Goudse Kaarsenfabriek een wereldwijde kennisindustrie maakten 1858-2008 (Gouda 2008).
Sprokholt, Henkjan, Gouda in touw. Bedrijvigheid door de eeuwen heen (Gouda 1996).
Wessels, H.F., Gouda. Proeve ener stadsmonographie (Utrecht 1939).
Wit, Bregje de, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-1913 (Gouda 2004).

Venster 30. Plazuid

- Duco, D.H., Koninklijke Goedewaagen (1779-1982). Een veelzijdig ceramisch bedrijf (Leiden 1999).
- Egbert Estié en de Porceleinfabriek De Kroon. Noordwijk 1906-1910 (catalogus gelijknamige expositie in museumgoudA 2004).
- Flora Keramiek 1945-2000 (catalogus bij gelijknamige expositie in Stedelijk Museum ‘Het Kruithuis’, ’s-Hertogenbosch 2006).
- Gaillard, Karin, Gouds plateel 1898-1928 (Assen/Zwolle 1997).
- Goedewaagen’s gebruiksgoed (catalogus bij gelijknamige expositie in Stedelijk Museum ‘Het Kruithuis’, ’s-Hertogenbosch 1994).
- Henri Breetvelt. Koning der Plateelschilders (catalogus bij gelijknamige expositie in museumgoudA 2007).
- Kunstaardewerkfabriek Regina (catalogus bij gelijknamige expositie in Stedelijk Museum ‘Het Kruithuis’, ’s-Hertogenbosch 1994).
- NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (catalogus bij gelijknamige expositie in museumgoudA 1994/1995).
- Plateelbakkerij Schoonhoven (catalogus bij gelijknamige expositie in museumgoudA 2003).
- Ritvo, Phillys, The World of Gouda pottery (Massachusetts 1998).
- Singelenberg-van der Meer, M., Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940 (6e druk, Lochem 2001).
- Tasman, Ron, en Friggo Visser, The Gouda Pottery Book (3 delen; Rotterdam 2006/2007).
- Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940 (catalogus bij gelijknamige expositie in museumgoudA 2001).

Venster 31. Belgische vluchtelingen

- Abels, Marieke, ‘Klein Vlaanderen in Gouda. De invloed van Zuid-Nederlandse immigranten in Gouda in de periode 1585-1625’, Tidinge 25 (2007) 95-103, 26 (2008) 14-22.
- Balkema, Tanja, ‘Migratie naar Gouda in de periode 1850-1975’, Tidinge 19 (2001) 41-51, 85-97.
- Eijk, Peter van, ‘Bijzonder moment in de Goudse geschiedenis’ [Belgische vluchtelingen 1914-1918], Rijn en Gouwe (9 oktober 2004).
- Kraaijestein, Martin, ‘Opvang van Belgen in verwarmde kassen’, Goudsche Courant (7 november 1998).
- www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/kamp-gouda

Venster 32. Verzuiling in de sport

- Abels, P.H.A.M., ‘Verzuiling in het Gouda van de jaren ‘50’ (Lezing in het kader van Open Monumentendag 2007, te raadplegen op www.paulabels.nl).
- Goudanet (www.goudanet.nl), Dossiers, Sportstad.
- Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der G.C. en F.C. ‘Olympia’ te Gouda (Gouda 1946).
- Kompagnie, J.H., ‘Het nuttige en het aangename’ in: Duizend jaar Gouda, 684-712, aldaar 708-712.
- Verkamman, Matty, Henri van der Steen, en John Volkers, De internationals. De historie van Oranje (Amsterdam 1999).
- Verkley, Hugo, ‘Terug in de tijd met Chris Boot (Jodan Boys)’, AD Groene Hart (6 februari 2009).
- Websites: ONA, DONK, Olympia, Jodan Boys, GSV, SV Gouda.

Venster 33. Korte Akkeren

- Berg, B. van den, en H.J. Sprokholt, ‘De grenzen overschreden’, in:, Duizend jaar Gouda, 495-524.
- Bet, Els, en Dolf Broekhuizen, Gouda. Naoorlogse architectuur en stedenbouw (Gouda 2005).
- Jongere bouwkunst en stedebouw 1800-1945. Regio Rijn en Gouwe. Monumenten Inventarisatie Project (MIP) (’s-Gravenhage 1991).
- Kompagnie, Jan H., ‘Een linkse reclameman in de politiek. Karel van Staal, SDAP’er, raadslid en wethouder van Gouda (1923-1932)’, Tidinge 13 (1995) 60-70.
- Kooijman-Tibbles, H.C., ‘De eerste uitbreiding van Gouda. Ontstaan en groei van de wijk Korte Akkeren, 1880-1914’, in: In de stad van die Goude, 327-344.
- Smit, Jos, ‘Woonhuizen’, in: Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, 467-483.
- Stadsvernieuwing in Gouda (Informatiekrant over stadsvernieuwingsactiviteiten, uitgegeven door de gemeente Gouda; juli 1983).

Venster 34. Julianasluis

- Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 (Provincie Zuid-Holland, Den Haag 2006).
- Berg, B. van den, en H.J. Sprokholt, ‘De grenzen overschreden’, in: Duizend jaar Gouda, 495-524.
- Giebels, Ludy (ed.), Waterbeweging rond Gouda van ca. 1100 tot heden. Geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe (Leiden 1988).

Venster 35. De Synagoge

- Dam, M.J. van, Gouda in de Tweede Wereldoorlog (2e druk, Delft 2006).
- Itterzon, H.C. van, ‘Gouda en de Joden’, in: Gouda zeven eeuwen stad, 333-346.

Venster 36. Gat van Bloemendaal

- Grondkosten woningbouw (Uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1968). Bekend als het Bruine Boekje.

Venster 37. De Kritiese Siroopwafel.

- Jong, Theo de, Geschiedenis van de Goudsche Courant, 1862-2005 (2 delen; z.p. 2005) I, 289-295.
- Wal, R. van der, ‘Sterke overheid en mondige burger’, in: Duizend jaar Gouda, 556-585.

Venster 38. Josine de Bruyn Kops

- Feministische Kunst Internationaal (catalogus bij gelijknamige expositie 1980/1981 in onder andere Haags Gemeentemuseum).
- ‘Kunst is vrouwelijk. Over de vrouw in de beeldende kunst’, Openbaar Kunstbezit. Kunstschrift 22 (1978).
- Rebelle. Kunst & Feminisme 1969-2009 (catalogus bij de gelijknamige expositie 2009 in Museum voor Moderne Kunst, Arnhem).
- Ruimte. Tijdschrift voor vrouwen in de beeldende kunst en architectuur (speciaal nummer gewijd aan Josine de Bruyn Kops) 3 (1986).

Venster 39. Moskee El-Fath

- Balkema, Tanja, ‘Migratie naar Gouda in de periode 1850-1975’, II, Tidinge 19 (2001) 85-97.
- De Telegraaf (19 september 2008).
- Kompagnie, J.H., ‘De weg en de waarheid in het leven’, in: Duizend jaar Gouda, 651-683, aldaar 679-681.
- Koning, Martijn de, Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims (Amsterdam 2008).
- Plan van aanpak gemeente Gouda (2008).

Venster 40. Kaarsjesavond

 - Sevenhoven, Ton, Heeft u nog lucifers? Kaarsjesavond in Gouda - een traditie van 50 jaar (Gouda 2005).