Website Goudse Canon

De website Goudse Canon is ontwikkeld in 2009 door de stuurgroep Goudse Canon in opdracht van Stichting Historisch Platform Gouda. De website is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van Gouda.

Stichting Historisch Platform Gouda

Stichting Historisch Platform Gouda is het overlegorgaan van historische verenigingen, musea, cultureel-historische instellingen als het archief en de bibliotheek, de VVV en de gemeente Gouda.Het Platform streeft ernaar de onderlinge contacten te verbeteren en waar mogelijk samenwerkingsverbanden te smeden. Een ander doel van het Platform is om de inwoners van Gouda bekend te maken met de cultuurhistorie van hun stad.

Stuurgroep Goudse Canon

 • Marianne van der Veer, hoofdredacteur
 • Henk Vente, penningmeester
 • Carla Govaerts, webredacteur
 • Coretta Wijbrans, beeldredacteur
 • Nico Habermehl, redacteur
 • Christiaan van der Spek, redacteur
 • Dolph Blussé, redacteur
 • Pim Bolsterlee, Goudanet

Auteurs

 • Abels, Paul (Erasmus, Adriaan van Swieten, Coornhert, De Goudse Catechismus, Ignatius Walvis)
 • Berg, Bianca van den (Sint-Janskerk)
 • Blussé, Dolph (Donkere Sluis, Turfmarkt, Anna van Hensbeek, Julianasluis)
 • Boer, Willem den (Stadhuis)
 • Breedveld, Han (Gat van Bloemendaal)
 • Dolder, Henny van (Agnietenklooster, Jeruzalemkapel, Hofje van Letmaet, Weeshuis, De Werkinrichting, De Synagoge)
 • Habermehl, Nico (Tolhuis, Catharina Gasthuis, De Lange van Wijngaerden, W.F. Büchner, Van Meerten-Schilperoort, Belgische vluchtelingen, Korte Akkeren)
 • Klein, Jan Willem (Gerard Leeu)
 • Kompagnie, Jan (De Kaarsenfabriek, Moskee El-Fath)
 • Sevenhoven, Ton (De Kritiese Siroopwafel, Kaarsjesavond)
 • Spek, Christiaan van der (Het Ossenhooft, De Waag, Goudse pijpen, Rederij de IJsel)
 • Sprokholt, Henkjan (Veen, Kasteel)
 • Veer, Marianne van der (Regenten op het kussen)
 • Vogels, Hans (Plazuid, Josine de Bruyn Kops)
 • Wijffels, Maarten (Verzuiling in de sport)

Ontwerp en realisatie

 • Ontwerp en typografie:  2PK, Peterpaul Kloosterman
 • Realisatie: Bureaublad, Bas Rozenbrand

Met dank aan

Gemeente Gouda; museumgoudA; Openbare Bibiliotheek Gouda voor de samenwerking met Goudanet; Provincie Zuid-Holland voor de financiële bijdrage aan deelname in het Cultureel Participatiefonds; Streekarchief Midden-Holland voor de bijdrage aan het tot stand komen van de canon en het ter beschikking stellen van beeldmateriaal; Fonds Goudse Glazen; Martin Droog; Julia Zwijnenburg; Margreet Windhorst.

Copyright

Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de zoekbestanden, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de deelnemers aan de Goudse canon en/of aan de (in de bijschriften vermelde) rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden met commercieel oogmerk door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld.